19 marca 1919

Publicystyka

W roku 1999 [satyra].

Wenus. — Mój Marsiku, co to?

Mars. — Nowy system planetarny; anglo-amerykańskie sionce, wokoło którego wszystko się obraca.

— A to dwie mgławice bez nazw?

— To Polska i Rosja. Z powodu zbyt wysokiej temperatury partyjnej nie zdołały się jeszcze uformować 1 choć biegają wokoło, ale są grosz warte.

Mucha, 03-01-1919

Tradycyjne podarki na święta Bożego Narodzenia [satyra]

Figlarne „Muszki” przygotowały również podarunki gwiazdkowe. Oto, co komu należy podarować:

Miotłę — Milicji Miejskiej.

kasę ogniotrwałą — naszym kmiotkom,

kondolencję — kamienicznikom,

elementarz — departamentowi oświecenia,

latarkę — szkole polskiej,

drabinkę — duchowieństwu,

uniwersytetom— studenta „od naszych",

Wacław Pyffello

znany w szerokich kołach jako Chiromanta, Fizjognomista i Astrolog, przepowiedział 3 września 1916 r. - że wojna skończy się w końcu 1918 r. Szczegóły w porzepowiedni można sprawdzić w pismach.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 23-11-1918

Pieczątki na Gwiazdkę. [satyra]

- U nas był wujasek z rady stanu i dał mi pieczątkę na choinkę.

- A u nas był wujasek z magistratu i ponalepiał piecątki na wszystkich meblach.

Muchy, 22-12-1918

Złodziej skarży się, że go okradziono...

Poznań, 5 grudnia.

Hakata pruska po krótkim okresie przygnębienia zaczyna znów podnosić głowę i coraz bezczelniej ujadać na Polaków. Wśród polakożerczych pism niemieckich prym wiedzie wrocławska „Schles. Ztg", która nie mogąc przeboleć wyrzucenia Niemców z Kongresowki, oburza się na „sromotną ucieczkę" Beselera i jego sztabu, a dalej tak pisze: