16 stycznia 1922

Zadania do nagrody

Kwadrat magiczny.

 

W kwadraty ustawić litery tak, by czytane w kierunku pionowym i poziomym dały tosamo znaczenie.

1) Mieszkanie.

2) Owad.

3) Roślina.

 

 

Przysłowiówka.

 

Z podanych słów ułożyć znane polskie przysłowie:

 

Ot! Surowa róża Baśki lata nad T.

 

Zagadka.

 

Wspak trudne do odbycia

Wprost łatwe do wypicia.

 

 

Szarada.

 

Pierwsze jest przyimkiem,

Drugie w Włoszech rzeką,

Drugiem z trzeciem określamy

Chcąc wyjść niedaleko.

Trzecie, czwarte imię męskie

Czwartem wskażesz jego,

Całość jest słynnem imieniem

Z wieku ubiegłego.

 

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 25-06-1916