16 stycznia 1922

Dział zagadkowy – rozwiązania poprzednich zadań

 

Kwadrat magiczny: Dom, osa, mak.

 

Zagadka: Kara.

 

Szarada: Napoleon.

 

Przysłowiówka: Ruska oświata — to nóż dla brata.

 

Bilety wizytowe: inspektor ogrodów, dozorca szpitala.

 

            Kalendarze „Il. Kur. Codz.“ , jako nagrody za dobre rozwiązanie zadań otrzymali pp.: G. Markówna, Kraków, M. Lewicki, Targanice, K. Dobrzański, Lwów, J. Berezowiecki, Tarnów, H. Stecówna, Rzeszów, J. Napieralski, Trzebinia, J. Kaden, Kraków, Hirsch L. Kraków, J. Malik Bochnia, Z. Kirschówna Kraków.

            Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagrody, miejscowych zaś prosimy o zgłoszenie się osobiste pod odbiór nagród w Adm. „ Il. Kur. Codz.“

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9 lipca 1916