16 stycznia 1922

Zadania do nagrody - 9 lipca 1916

 

Kwadrat magiczny.

 

Litery tak poprzestawiać, by w kierunku pierwszym i poziomym daty tosamo znaczenie,

a, a, b, e, c,

e, e, k, l, l

n, n, n, o, o, o,

o, o, o, o, p,

r, r, r, r, w

 

            Znaczenie wyrazów : 1. Księga święta. 2. Pieniądze starożytne. 3. Środek lokomocyi. 4. Miasto 5. Cesarz rzymski.

 

 

Szarada.

 

Pierwsze i czwarte — starszy juhasów,

Gdy pędzą bydło do pól i lasów

Na sezon drugi i trzeci cały.

Całość: kobiety okaz wspaniały.

Za którą goni młody i stary

Z majątków robiąc dla niej ofiary.

 

Przysłowiówka.

 

            Z podanych słów ułożyć znano polskie przysłowie : karma, kit, na, pijak.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9 lipca 1916