18 maja 1922

Dział zagadkowy. Rozwiązania z poprzedniego tygodnia.

Kwadrat magiczny: Meran, Erato, razem, Atena, Nomad.

Przysłowiówka: Ile głów — tyle zdań.

Szarada: Rumunia.

Bilety wizytowe: Malarz, aktor.

Kalendarze Ill. Kur. Codz.za dobre rozwiązanie za­dań przez losowanie otrzymali pp. T.Golonka, Tarnów, Józef Ehrenfeld, Gabloess (Tyrol), Skotnic­ki H., Kraków, A. Grzegoczyk, Przemyśl, E. Andrysik, Kraków, F. Placzkówna, Tarnów, M. Janicka, Kraków, W. Moldówna, Bogumin, J. Toeglówna, Dobromil, R. Bachskopf, Kraków. Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagro­dy pocztą — miejscowych prosimy o zjawienie się osobiście po odbiór nagród w adm. „Il. Kur. Codz.“.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20 sierpnia 1916