2 kwietnia 1923

Zagadka.

Nadesłał czytelnik "Pracy" p. Józef St., szarak ze Wschodu.

Rozwiązania prosimy nadsyłać do dnia 27-go czerwca r. b. włącznie.

 

Później nadesłanych rozwiązań nie uwzględnimy.

 

Przy rozdawaniu nagród uwzględnimy tylko te osoby, które nam nadeślą dokładne rozwiązanie powyższej zagadki.

 

Szan. Czytelników prosimy, aby dla zaoszczędzenia opłaty pocztowej przesyłali rozwiązania zagadek tylko na pocztówkach.

 

Rozwiązanie zagadki z nr. 20-go:

Kawalerja.

Nagrodę otrzymali: pp. Jadwiga Kwiecińska z Poznania, szarak Antoni P. ze Wschodu, Józef Szymkowski z Berlina.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 23-06-1918