2 kwietnia 1923

Zagadka.

Nadesłał ,,Stary Wiarus", czytelnik „Pracy" z Poznania.

Rozwiązania prosimy nadsyłać do dnia 31-go października r. b. włącznie.

Później nadesłanych rozwiązań nie uwzględnimy.

Przy rozdawaniu nagród uwzględnimy tylko te osoby, które nam nadeślą dekładne rozwiązanie powyższej zagadki.

 

Szan. Czytelników prosimy, aby dla zaoszczędzenia opiaty pocztowej przesyłali rozwiązania zagadek tylko na pocztówkach.

 

Rozwiązanie zagadki z nr. 30-go:

TOPOLA.

 

Tym razem posypały się rozwiązania na stół redakcyjny jak z rogu obfitości. Nagrodę otrzymali przez losowanie: pp. Cypryan Wdowiński, szarak z zachodu, Antonina Cawrońska z Berlina, Józef Tobolski z Hamburga.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 27-11-1918