16 kwietnia 1921

Zagadka.

Ułożył czytelnik "Pracy" p. Kazimierz S. z Poznania.

 

Pierwsza bawi, lecz zbyt wiele oddawaj się jej, synu,

Bo nałogiem stać się może i do złego popchnąć czynu,

Druga stoi w alfabecie starogreckim, a zaś trzecia,

Gdy do pierwszej ją dołożysz, do zgarnięcia służy śmiecia,

A w Wersalu Kongres całość nam wyznaczy,

Tak jak Wilson żąda będzie, nie inaczej.

 

Rozwiązania prosimy nadsyłać do dnia 27-go grudnia r. b. włącznie.

Później nadesłanych rozwiązań nie uwzględnimy.

Przy rozdawaniu nagród uwzględnimy tylko te osoby, które nam nadeślą dokładne rozwiązanie powyższej zagadki.

Szan. Czytelników prosimy, aby dla zaoszczędzenia opłaty pocztowej przesyłali rozwiązania zagadek tylko na pocztówkach.

 

Rozwiązanie zagadki z nr. 43-go:

SATYRA.

Nagrodę otrzymali: pp. Witold Wawrzynkiewicz z Poznania, Antonina Poklatecka z Kra kowa, Marya Jakubowska z Berlina

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 22-12-1919