2 kwietnia 1923

Logogryf.

(ułożył Leonard Kiwelowicz)

Ułożyć 8 wyrazów, po 6 liter każdy, aby czytając z góry na dół z lewej strony, otrzymać tytuł pewnego: dwutygodnika, a z prawej strony—nazwisko redaktora tegoż dwutygodnika. Przy czem wiadomo, że wyraz

 

1-szy —rodzaj artysty

2-gi — to sarno co zasuwa

3-ci — „ korzyści

4-ty — jest to białe

5-ty - wołając imię żeńskie

6-ty — szewcy używają

7-my — taki sam jak 3-ci

8-my - więcej niż zmartwienie.

 

Trubadur Polski, 01-12-1919