30 czerwca 1922

Rebus 172

 

Rozwiązanie rebusa 170.

Romantyczność w sztuce została wyparta przez nowe kierunki.

 

Tygodnik Ilustrowany, 13/19-06-1914