18 sierpnia 1922

Zagadki

Dział zagadkowy. Rozwiązania poprzednich zadań.

Kwadrat magiczny: Atom, toga, ogar, mara.

Przysłowiówka: Do czasu dzban wodę nosi.

Szarada: Buraki. Kancelista, krawiec.

Bilety wizytowe: Dobrych rozwiązań nadesłało 739 osób. Kalendarze „Ill. Kur. Codz.“ otrzymali przez losowanie pp.: J. Walczak, Zakopane, S. Paszyński, N. Sącz, S. Stachyrak, Krościenko Niżne, B. Jaśkiewicz, Błażowa, P. Radwański, Kraków, S. Wendekerówna, Tyczyn, J. Miodoński, Biała, W. Gembal, Puławy (Król. Pol.), H. Kołodziejczyk, Dąbrowa Górnicza (Król. Pol.), W. Piwowarczyk (legionista), Poczta polowa 355. Zarządziliśmy równocześnie wysłanie nagród zamiejscowym — miejscowych zaś prosimy o osobiste odebranie nagród w Adm. „Il. Kur. Codz.“ .

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1 października 1916

Zadania do nagrody. 24-09-1916

Kwadrat magiczny.

1) Część ciała.

2) Warstwa.

3) Ćwiczenie muzyczne.

4) Imię męzkie.

            W kwadrat wstawić litery, które czytane w kierunku poziomym i pionowym, dałyby to samo znaczenie.

 

Przysłowiówka.

Zadania do nagrody. 03-09-1916

Kwadrat magiczny.

Litery tak poprzestawiać, by czytane w kierunku pionowym i poziomym dały to samo znaczenie.

 

a a a a 1) Pojęcie chemiczne,

a g g m 2) Odzienie

m o o o 3) Gatunek psa.

r r t t 4) Widmo.

 

Przysłowiówka.

 

Ze słów: Czad, sędzia, dno, bo, wu, nos, ułożyć znane polskie przysłowie:

Dział zagadkowy. Rozwiązania z poprzedniego numeru

Kwadrat magiczny: Praca, Roman, amant, Canne, Antek.

 

Przysłowiówka: W marca - jak w garncu.

 

Szarada: Poeta.

 

Bilety wizytowe: Radca dworu, kucharka.

 

Kalendarze „Ill. Kur. Codz.“ , jako nagrodę za dobre rozwiązanie zagadnień otrzymali przez losowanie pp.: E. Jurczyński, Dębica, T. Ullmann, Kraków, K. Macuga, Krosno, S. Stroński. Krzywcza, W. Słaby, Przemyśl, Z. Kochówna, Tarnów, St. Kubinówna, Przywóz, L. Przewoźniczek, Jarosław, J. Młodzianowski, Przeworsk, A. Łaptaś. N. Sącz. Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagrody pocztą — miejscowych prosimy o zjawienie się osobiście po odbiór nagród w adm. „Il. Kur Codz.“

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24 września 1916

Dział zagadkowy. Rozwiązania poprzednich zagadek.

Kwadrat magiczny: Kora, ogar, Raba, Arab.

 

Przysłowiówka: Jeden do Sasa — drugi do lasa.

 

Szarada: Zaimek.

 

Bilety wizytowe: Brukarz, zecer.

 

            Kalendarze „ Ill. Kur. Codz.“ , jako nagrodę za dobre rozwiązanie zagadnień otrzymali przez losowanie p p. : A. Szelerewicz, Kraków, Kiliński S., Kraków, W. Strach, Feldpost 16, J . Jędrzejewski, Lwów, M. Przybyłówna, Wiedeń, J. Walczak, Zakopane, S. Baziak, Wieliczka, W. Ruhedorfer, Wiedeń, Z. Kochanowski, Przemyśl, A. Lewandowski, Chocznia.

            Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagrody pocztą — miejscowych prosimy o zjawienie się osobiście po odbiór nagród w adm. „ Il. Kur. Codz.“.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 3 września 1916