20 maja 1922

Zagadki

Dział zagadkowy. Rozwiązania z dnia 16 lipca b. r.

Kwadrat magiczny: Kapa, azot, poza, atak.

 

Przysłowiówka: Czas płaci — czas traci.

 

Szarada: Karawana.

 

Bilety wizytowe: Portyer, klakier.

 

Za dobre rozwiązanie otrzymali kalendarze „Illustr. Kur. Codz." pp.: Mondrówna A., Przemyśl; Brandysówna Niunia, Kraków; J. Gałysa, Cyganowice; H. Voise, Rabka; J. Jurówna, Kęty; L. Michel, Lublin; L. Dobrzański, Kraków; Keck Z., Sucha; Leon Skórka, Szombathely (Węgry); J. Kokoszka, Poczta polowa 125.

 

Zamiejscowym wysyłamy nagrody równocześnie pocztą — miejscowych zaś prosimy o osobiste odebranie nagród w Adm. „Illustr. Kur. Codz.”.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6 sierpnia 1916

Zadania do nagrody. 23 lipca 1916

 

Kwadrat magiczny.

 

Litery tak poprzestawiać, by czytane w kierunku pionowym i poziomym dały tosamo znaczenie.

 

a a a a a 

a b b d d

e e h l l

o o p r w

w w w y y

 

Znaczenie wyrazów : 1) Inaczej wdzięk. 2) Budzi odrazę. 3) Ekstrawagancya rzeki. 4) Imię żeńskie. 5) Gatunek piwa.

Zadania do nagrody - 16 lipca 1916

 

Kwadrat magiczny. 

            Litery tak poprzestawiać, by w kierunku pionowym i poziomym dały to samo znaczenie.

            a, a, a, a        1) Nakrycie

            a, a, k, k,       2)Gaz.

            o, o, p, p,      3) Postawa,

            t, t, z, z,        4) Napad.

 

Dział zagadkowy. Rozwiązania.

 

            Z uwagi, że Redakcya otrzymuje po zamknięciu terminu we środy — cale stosy listów i kartek z dobremi rozwiązaniami zagadnień, które, jak daty wysłania wskazują, powinny być brane w rachubę i dopuszczone do losowania i tylko z powodu nienormalnych stosunków, wywołanych wojną, doznają opóźnienia, — przeto Redakcya uwzględniając te przyczyny — przedłuża termin nadsyłania rozwiązań każdorazowo do dni siedmiu, a zatem do soboty każdego tygodnia.

            Z powodów tych i wynik losowania, jak i rozwiązania zagadnień ostatnich ukażą się dopiero w tygodniu przyszłym w niedzielnym numerze.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23 lipca 1916

Dział zagadkowy. Rozwiązania poprzednich zagadek:

 

            Kwadrat magiczny: Koran, obole, rower, Alepo, Neron.

            Szarada: Baletnica.

            Przysłowiówka: Jaki pan-taki kram.

            Bilety wizytowe: Księgarz, mechanik.

            Dobrych rozwiązań nadeszło 374. Kalendarze „Ill. Kur. Codz.“ otrzymali przez losowanie pp.: F. Lasoń, Kraków; Z. Lepianka, Przemyśl; J. Chomicki, Wiedeń; A. Jesionek, Czajkowa, I. Kowalski, Kraków; W. Sławińska, Rzeszów; S. Jurowicz, Kraków; J. Słotwiński, Kraków; K. Izdebski, Kraków; R. Janiszewski, Jędrzejów (Król. Pol.).

            Zamiejscowym wysyłamy równocześnie kalendarze pocztą, miejscowych zaś prosimy o zgłoszenie się osobiste po odbiór nagród w Adm. „ Ill. Kur. Codz.“.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16 lipca 1916