26 maja 1920

Policya przeciw wyzywającemu strojowi kobiet

 

W tępieniu i ograniczeniu wszelkiego rodzaju luksusu i niepotrzebnego trwonienia pieniędzy w obecnych czasach, występują zgodnie wszystkie społeczeństwa, wszystkie rządy i wszystkie czynniki, które powołane są stać na straży interesów publicznych. Uzdrawiającą tę moralnie akcyę prowadzi prasa, prelegenci z swoich katedr, w ostatnich czasach nawet teatr. Że jednak policya oficyalnie, jako władza wystąpiła również w szranki z kopią swoją, skierowaną przeciw — kobietom, jest czemś zupełnie nowem i zdumiewającem.

 

A jednak jest to faktem. Władza policyjna w Monachium wydała rozporządzenie,

mocą którego przysługuje każdemu policyantowi prawo zatrzymania każdej niewiasty zdaniem jego wyzywająco lub luksusowo ubranej i doprowadzenia jej do najbliższego komisaryatu.

 

            Onegdaj wezwał policyant na dworcu kolei jakąś elegantkę i kazał iść ze sobą. Miała to być młoda, ładna osóbka ubrana z wyszukanym wykwintem i silnie upudrowaną twarzą. Komisarz policyi wypalił jej odpowiednie kazanie i rozkazał natychmiast zetrzeć chusteczką puder z twarzy, poczem „po surowem napomnieniu” pozwolił jej spokojnie urząd opuścić. Oprócz nadmiernej ilości pudru na twarzy delikwentki zarzucił jej komisarz zbyt wyszukany krój i materyał sukni. Czy badał również i inne więcej intymne detaile jej toalety o tem zamilczają „M. Neueste Nachrichten", skąd tą wiadomość czerpiemy. U nas prawdopodobnie nie przyjdzie do tego rodzaju „moramoadministracyjnych" represalii względem kobiet.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23 kwietnia 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.