26 maja 1920

Moda

Sztuczne futra

 

Trzy rzeczy potęgują nadzwyczajnie wartość damskiej garderoby: klejnoty, koronki i futra. Klejnot, służący - jak twierdzi ogólna opinia — do podniesienia piękności kobiecej, spełnia zupełnie i całkowicie swój cel, nawet gdy jest sztuczny, bo obojętną jest rzeczą, że dopiero fachowiec pod mikroskopem może stwierdzić jego prawdziwą wartość. Przy futrach bardzo ważną jest jeszcze okoliczność, że bez względu, czy są prawdziwe czy sztuczne, trzymają one ciepło i spełniają swe zadanie.

Drewniane obcasy

 

Inż. Edmund Łada Czarnowski, pochodzący z Warszawy, a osiadły w Krakowie, sporządził „obcas drewniany, resorujący, zasuwany", po którym to wynalazku, już patentowanym, obiecuje sobie ogromne korzyści ekonomiczne i dla którego eksploatacyi poszukuje kapitalistów. Dziś,

Kapelusze i fryzury w r. 1916

 

Jak ogromny wpływ na mody damskie wywierają fryzury i kapelusze, dowodem najlepszym fakt, iż wysokie kołnierze były bezpośredniem następstwem wysokich fryzur, a znowu wysoka fryzura pociągnęła za sobą wysokie główki u kapeluszy.

Najnowsza moda w zakresie stroju głowy pozostaje obecnie w znaku wysokiego kapelusza, który z czasem wyrobić się może na większy lub mniejszy, zależnie od okoliczności.

Przeróbka włókna pokrzywy

 

Profesor wiedeńskiego uniwersytetu dr Oswald Richter wspólnie z właścicielem fabryki tkackiej Fryderykiem Pickiem wynaleźli nowy sposób przeróbki włókna pokrzywy. Z włókna prząść będzie można nici, które zastąpią gatunki nici dotychczas używanych. Pozostające po odłączeniu włókna łodygi pokrzywy nadają się po zmieleniu na paszę. 

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 19 grudnia 1915

Kobiety w butach...

 

Prasa wiedeńska i węgierska wspomina o nowej modzie kobiecej: na konkursie budapeszteńskim ukazały się pierwsze zwolenniczki okrycie małych stóp kobiecych w buty. Jest to oczywiście wpływ wojny. Moda noszenia przez kobiety butów przyszła do nas drogą na Paryż, gdzie rozkochane w swych, znanych co prawda tylko z daleka, rosyjskich sprzymierzeńcach, Paryżanki poczęły się gwałtownie stylizować na wzór kozaków i jeźdźców rosyjskich, a pierwszym tego objawem było noszenie butów.