23 czerwca 1921

Epidemia "swinki" w Galicyi wschodniej

„Świnka" czyli „mumps" — to choroba zakaźna, która szerzy się obecnie wśród dziatwy w szkołach we Lwowie i okolicy. Naukowa nazwa brzmi: „yarotitis epidemica", „epidemiczne zapalenie ślinianki przyusznej", „mumps" (nazwa angielska, oznaczająca „zły humor").
Choroba ta nie jest nowością; pojawiała się co roku.
Obecnie jednak rozszerza się gwałtowniej nie tylko wśród dzieci, ale także wśród dorosłych i nasuwa się przypuszczenie, czy nie stoi to w związku z nieodpowiednim odżywianiem dzieci i ogółu.
Choroba, dostawszy się ze szkoły do rodziny, napada naprzód małe dzieci, potem starsze, a w końcu nieraz i dorosłych. Pojawia się również i w koszarach.


Nie wiadomo dotychczas, jak wygląda i gdzie tkwi zarazek chorobowy: czy np. w ubraniu, czy w powietrzu wydechanem przez chorych, czy też — co najprawdopodobniejsze — w wydzielinach błony śluzowej ust i gardła, w ślinie chorego.
Okres wylęgania się zarazka trwa 8 do 14 dni. Zauważono, że w czasie panowania silnej szkarlatyny nie zapadały na tę chorobę dzieci, które przebyły świnkę.
Objawy choroby główne, to gorączka, ból i obrzmienie w okolicy ucha — zwykle lewego. W następnych dniach wzmaga się czasem obrzmienie i ból, twarz, a czasem i szyja obrzmiałe, zapalenie przenosi się na drugą stronę twarzy, lecz dokucza już znacznie mniej.
Do tygodnia choroba przechodzi z reguły bez wszelkich skutków — jakkolwiek wystąpić mogą czasem i poważniejsze komplikacye. 
U dorosłych zwłaszcza występuje nieraz bolesna orchitis.
Jakkolwiek „świnkę" z reguły nazwać można chorobą niewinną, nieszkodliwą, — to przecież pamiętać należy, że jest to choroba zakaźna, — a głównie od organizmu dziecka zależy jej przebieg i skutki — dlatego więc waskazanem jest zasięgnąć porady lekarskiej.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-12-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.