18 maja 1922

O fizycznem wychowaniu dzieci. Pływanie.

Pływanie można postawić w rzędzie ćwiczeń najbardziej hygienicznych nietylko jako takie, lecz i dlatego, że połączone jest z kąpielą. Pływanie jest ćwiczeniem wszechstronnem, nietylko bowiem biorą w niem udział wszystkie mięśnie, lecz i narządy trawienia, krążenia i oddychania.

 

Ruchy kończyn górnych zwiększają

pojemność klatki piersiowej — co wraz z pogłębieniem oddechu pozwala na wprowadzenie większej ilości tlenu do ustroju, szczególnie do krwi. Ponieważ pływanie połączone jest z kąpielą, przeto mamy tu i działanie wody na skórę, co pobudza czynności skóry (przyspiesza przemianę materyi).

 

Uczyć pływać można dzieci od 6 — 8 roku życia, w każdym jednak razie, należy pilnować, by dzieci zbytnio się nie wysilały; mięśnie dzieci do trenowania zdolne nie są i dlatego powinny się dzieci raczej bawić w wodzie. Trenować mogą się zacząć osoby starsze — między 20—30 rokiem życia.

 

Nie należy pozwolić pływać takiemu dziecku, które cierpi na epilepsyę (taniec Ś-go Wita), wadę serca, chorobę nerek i t.p. I jeszcze uwaga podczas pływania należy unikać nalania się wody do uszu.

Dr. med. Matylda Biehler.

Nasz Dom (Tygodnik mód i powieści) 16/22-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.