18 maja 1922

Uroda i zdrowie

Zakaz pielgrzymek na Jasna Górę

 

Naczelnik powiatu — jak donosi „Gazeta Częstochowska” — zawiadamia, że z powodu niebezpieczeństwa chorób epidemicznych są wzbronione wszelkie pielgrzymki, a więc także na Jasną Górę. Zakaz ten odnosi się do mieszkańców innych gmin, z wyjątkiem mieszkańców Częstochowy. 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29 sierpnia 1915

Dyzenterya.

Urząd Zdrowia z powodu groźnego niebezpieczeństwa większego rozszerzenia się czerwonki i innych chorób zakaźnych - rozlepił w dniu wczorajszym na murach miasta afisze następującej treści:

 

„Nie ulega wątpliwości, że powodem zwiększenia się ilości wypadków czerwonki i tyfusu są błędy hygienicze, popełniane przez ludność w porze spożywania w stanie surowych owoców i jarzyn.

Odzyskanie wzroku przez ślepą od urodzenia

 

O niezwykle zajmującym wypadku lekarskim donoszą z San Francisco. 25-letnia Tomasina Carlyle, która na świat przyszła zupełnie ślepa, skutkiem dokonanej na niej operacyi przez dra Hulena z San Francisco, odzyskała wzrok całkowicie. Poprzednio operowano ją już sześciokrotnie, lecz bez rezultatu.

Ile kosztuje nowy człowiek?

 

W najnowszych czasach, dzięki ostatnim postępom wiedzy cena sztucznych członków stała się znacznie przystępniejszą, a wyrób ich więcej wielostronny, tak, że dzisiaj można sobie wyrobić już kompletne pojęcie, ileby kosztował cały sztuczny człowiek. Według obliczeń angielskich cena ta wynosiłaby

Z powodu znacznego rozszerzenia się nosacizny

 

Z powodu znacznego rozszerzenia się nosacizny pomiędzy końmi i ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się tej choroby na ludzi tutejszy magistrat wzywa posiadaczy koni, aby o każdym przypadku choroby u konia, podobnej z objawów do nosacizny, zasięgali bezwarunkowo porady lekarza weterynaryjnego, lub donosili o tem magistratowi, oraz przestrzega