18 maja 1922

Uroda i zdrowie

Przeciw muchom.

Małe, niepokaźne, a jednak tak dokuczliwe i dotkliwe są muchy. Wiele osób doradza jako niezawodny środek palenie i stałe używanie tytoniu, środek to jednak niepewny jest i zawodny, gdyż trzebaby stale siedzieć w chmurach dymu. Tem mniej można go używać na wolnem powietrzu. Nie można również polecić nacierania twarzy i rąk rozczynem nafty, ponieważ woń jej na równi jest przykrą z ukłóciem muchy. Już lepszą do pewnego stopnia okazuje się w praktyce wasolina, zaprawiona karbolem, lub rozczyn octu drzewnego, który nie jest wcale dla skóry szkodliwy, a muchy trzyma z daleka.

Wpływ tytoniu na zdrowie.

Zmarły niedawno profesor uniwersytetu wiedeńskiego dr Franki-Hochwart, który dziesiątki lat poświęcił studyom nad wpływem paienia, tytoniu na zdrowie, a zwłaszcza choroby nerwowe, pozostawił z tego zakresu niezmiernie interesującą pracę, z której czerpiemy materyal do niniejszego artykuliku:

 

Przedewszystkiemi doszedł prof. Franki do stanowczego przeświadczenia, że przeważna część chorób nerwowych wogóle ma swe źródło w paleniu tytoniu i to nie tyle w wieku późniejszym, ile zwłaszcza w dziecinnym. Wprawdzie bardzo rzadko moga obserwować u dzieci choroby wywołane zatruciem nikotyną, ale skutki zbyt wczesnego używania tytoniu wychodzą na jaw dopiero około 20 roku życia i w bardzo wielu wypadkach doprowadzają do zupełnego zrujnowania zdrowia, a o ile organizm nie jest dostatecznie odporny, do ciężkich i trwałych zaburzeń w systemie nerwowym.

Kronika lwowska - Liczba chorych na cholerę

 

Liczba chorych na cholerę w ostatnim tygodniu prawie się podwoiła (z 86 wzrosła na 151 chorych). Miasto zalewa, jak gdyby powódź choleryczna z gmin sąsiednich i dalszych, a jeśli podobne stosunki dalej trwaćby miały, miasto nie uchroni się od wielkiej epidemii. Przybyli do Lwowa chorzy na cholerę z Zamarstynowa, Hołogka, Gajów, Jaryczowa, Wólki Panieńskiej, Kosterówki, Janowa, Laszek murowanych, Zniesienia, Kamionki strumiłowej, Zuchorzyc, Srok lwowskich, Mikłaszowa, Rokitny.

Zakłady do niszczenia pasorzytów.

Kierownictwo dzisiejszych armji zrozumiało już oddawna, jak straszną plagą dla żołnierza w polu są pasorzyty i oddawna rozpoczęto energiczną walkę z tym wrogiem. Jednym z najlepszych środków walki z wszelkimi pasorzytami, a z wszami w szczególności są zakłady do niszczenia wszy, których to zakładów tysiące utworzono w niemieckiej armji obecnie MW frontem.

 

W takich zakładach — pisze korespondent Vorwartsu tow. Duwell oczyszcza się dziennie z pasorzytów przeciętnie 250 żołnierzy, lecz są też zakłady, w których codzień tysiące żołnierzy uwalnia się od tej strasznej plagi.

Cholera azyatycka

 

W dniu wczorajszym odbywało się w dalszym ciągu posiedzenie miejskiej komisyi sanitarnej z fizykiem m. drem Janiszewskim na czele pod przew. st. r. mgtu Zawadzkiego przy współudziale reprezentantów Kom. twierdzy, Starostwa i Dyr. policyi w sprawie wykrycia prątków cholery azyatyckiej w Wiśle, o czem wczoraj obszernie donieśliśmy. Bakteryolodzy zarówno wojskowi, jak miejscy stwierdzili stanowczo obecność bakcyli cholerycznych u ujścia miejskich kolektorów do Wisły. Wobec tego postanowiono ogłosić zakaz sprzedaży ryb z Wisły. Na dzisiejszem posiedzeniu powzięte będą dalsze postanowienia, mające na celu uchronienie miasta przed zarazą.