18 maja 1922

Uroda i zdrowie

 

W paryskiej akademii umiejętności wygłosił dr Sorel interesujący odczyt na temat „Słońce jako czynnik leczniczy rannych żonierzy". Na wstępie wspomniał, że pierwszy kongres talassoterapeutyczny odbył się w kwietniu r. 1914 w Cannes. Jedynym punktem porządku dziennego było leczenie przy pomocy światła morskiego. Pierwszy począł stosowanie tej metody leczniczej francuski uczony dr Poncet z Lyonu, i największe rezultaty osiągnął na wybrzeżu morskiem.

Mało znanym a zwyczajnym i skutecznym środkiem przeciw ukąszeniu komarów jest zwykły cukier. Otóż miejsce świeżego ukąszenia zwilża się, na

 

Dziennik Śląski: przez lud-dla ludu!, 06-07-1915

 

(Odczyt prof dra Bron. Kadera, obecnie starszego lekarza sztabowego).

Dokończenie.

II.

Nieszczęściem jednak było dawniej dla takiego, który utraci! obie ręce. Wówczas nie znano jeszcze sztucznych protez dla górnych ekstremitetów. Dopiero przed 10 laty skonstruowano w Ameryce pierwszą sztuczną rękę. Chory mógł nią poruszać, nie była jednak zdolną do żadnej pozytywnej pracy. Po dwóch latach żmudnej pracy zbudowano taką rękę, której mechanizm poruszał palce.

 

Jak już donosiliśmy, do Komitetu obywatelskiego m. W. zwróciło się grono osób z projektem utworzenia, domu zdrowia dla nieletnich ozdrowieńców, którzy po od byciu kuracji w szpitalu potrzebują jeszcze opieki i dobrych warunków sanitarnych, tem bardziej, że z powodu braku miejsc lekarze zmuszeni są wypisywać ich ze szpitali bardzo wcześnie.

(Odczyt prof, dra Bron. Kadera, obecnie starszego lekarza sztabowego).

I.

            Każda wojna pociąga za sobą nieuniknione ofiary w ludziach. Ofiary te są dwojakie: Zabici i ranni. Zadaniem węc nowoczesnej medycyny jest jak największe uchronienie rannych od śmierci i przywrócenie ich społeczeństwu.

            Pozostaje jednak pewna grupa rannych, t. z. kalek (Krüppel), którzy wskutek zranienia stracili jedną z kończyn lub też więcej. Rannych tego rodzaju dzielimy na trzy grupy: