18 maja 1922

Uroda i zdrowie

X przykazań zdrowotnych.

 

Krakowski miejski urząd zdrowia ułożył i wydrukować kazał następujące „przepisy zdrowotne": 1) Zachowuj wszędzie nadzwyczajną czystość. 2) Myj rece przed każdem jedzeniem. Płucz usta rano i wieczór. Kąp się jak najczęściej. 3) Przewietrzaj dokładnie mieszkanie. Przewietrzaj ubranie i bieliznę na powietrzu, W słońcu. 4) Wstawaj wcześnie i pracuj. 5) Nie przesiaduj w knajpach. 6) Nie pij nieprzegołowanego mleka. Nie pij alkoholu. Nie jedz surowych lub zepsutych owoców 7) Zakrywaj pokarmy i napoje przed muchami i pyłem. 8) Tęp zawzięcie muchy, komary, wszy, pluskwy, pchły oraz szczury. 9) Nie wchodź do mieszkań zakażonych. 10) Mimo przeciwności nie upadaj nigdy na duchu. — Przykazania te porozlepiane są w różnych miejscach publicznych, w tramwajach i t d. — Publiczność czyta je z żywem zainteresowaniem i. zadowoleniem. Społeczeństwo nasze — niestety — zapoznaje w większej części te pierwszorzędnego znaczenia dla zdrowia przykazania hygieniczne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-04-1915

 

Nowe serum dla desinfekcyi ran.

Dwaj francuscy bakteryologowie profesorzy Lecainehe i Vallee po wieloletnich zabiegach naukowych i próbach utworzyli nowe serum, niezwykle podobno skuteczne przy leczeniu i dezinfekcyi ran. Jak podaje „Journal" paryski przez zastosowanie tego serum udało się uzyskać całkowitą dezinfekcyą ran, to znaczy, zupełne zniszczenie i zabicie wszystkich mikrobów osadzających się w ranach i zaogniających je. Dzięki temu serum staną się zbędne wszystkie używane dotychczas środki antyseptyczne, skuteczne wprawdzie w usuwaniu działalności mikrobów, lecz utrudniające zasklepienie się ran. Aby otrzymać serum wytworzone przez obu profesorów, należy koniowi zaszczepić wszystkie rodzaje mikrobów przebywających w ranach. Uzyskane z krwi końskiej serum niszczy zupełnie wszystkie mikroby w ranie, czego dowodem są liczne próby, dokonane zarówno przez wynalazców, jak i wielu lekarzy francuskich. Pod wpływem tego serum rana prawie w oczach oczyszcza się z wszelkich podejrzanych naleciałości „które ją pokrywają, jak wrzody i inne niebezpieczne oznaki najrozmaitszych komplikacyi.

Hygiena w wojsku japońskiem

Zamiłowany w czystości żołnierz Japoński nawet w czas wojny zażywa często kąpieli.

Świat, 6/12-03-1915

Na czasie.

Podczas gdy na placu boju żołnierze walczą z nieprzyjacielem, uzbrojonym w pałasze i kule, ludność spokojna musi się spotykać z wrogiem bodaj straszniejszym, bo z niewidzialną siłą niszczycielskich epidemii takich chorób, jak cholera, tyfus, ospa i t. d. koło nas, wszędzie na każdym miejscu. czycha niewidzialny dla naszego oka wróg: bakterya-mikrob, który wiele ofiar pociąga za sobą.

 

Ku walce z tym wrogiem stanęły założone komisye lekarsko-sanitarne. Nie powinniśmy jednak na poleganiu na niem poprzestać, powinniśmy w. miarę możności pomagać pracy ludzi powołanych, aby ustrzedz nietylko siebie, ale i najbliższych w swojej rodzinie. Stwórzmy, że tak powiem, „domowy komitet zdrowia".

Szczepienie ospy

Magistrat uchwalił zakładom dobroczynnym wydawać szczepionki po cenie własnego kosztu, osobom zaś prywatnym i instytucjom postronnym szczepionka będzie wydawana po kop. 4 za porcję.

Kurjer Poranny, 3-03-1915