12 lipca 1920

Uroda i zdrowie

Dziwo radio-aktywności

Nie będziemy się więcej starzeli.

Pani Curie-Skłodowska określa bliżej postępy swego genialnego odkrycia i obiecuje nam cuda. Wielka wszechświatowa uczona nienawidzi wszelkiego rodzaju interwiewów, niemniej oświadczyła, że radjum było tylko odkryciem tylko przygotowawczem i że obecne studia nad radjo-aktywnością przeszły wszelkie jej oczekiwania.

O fizycznem wychowaniu dzieci. Pływanie.

Pływanie można postawić w rzędzie ćwiczeń najbardziej hygienicznych nietylko jako takie, lecz i dlatego, że połączone jest z kąpielą. Pływanie jest ćwiczeniem wszechstronnem, nietylko bowiem biorą w niem udział wszystkie mięśnie, lecz i narządy trawienia, krążenia i oddychania.

 

Ruchy kończyn górnych zwiększają

Ofiary wiedzy. Czterech studentów medycyny w Pradze zachorowało na ospę.

Praga 15 maja.

Zarówno sfery uniwersyteckie jak i najszersze warstwy naszego miasta wstrząsnęła wczoraj do żywego alarmująca wiadomość, niestety rzeczywiście w całej rozciągłości prawdziwa: 4 studentów tutejszego fakultetu medycznego zapadło skutkiem zarażenia się przy studyach na ospę i znajduje się w niebezpieczeństwie życia.