6 grudnia 1923

Uroda i zdrowie

O fizycznem wychowaniu dzieci. Pływanie.

Pływanie można postawić w rzędzie ćwiczeń najbardziej hygienicznych nietylko jako takie, lecz i dlatego, że połączone jest z kąpielą. Pływanie jest ćwiczeniem wszechstronnem, nietylko bowiem biorą w niem udział wszystkie mięśnie, lecz i narządy trawienia, krążenia i oddychania.

 

Ruchy kończyn górnych zwiększają

Ofiary wiedzy. Czterech studentów medycyny w Pradze zachorowało na ospę.

Praga 15 maja.

Zarówno sfery uniwersyteckie jak i najszersze warstwy naszego miasta wstrząsnęła wczoraj do żywego alarmująca wiadomość, niestety rzeczywiście w całej rozciągłości prawdziwa: 4 studentów tutejszego fakultetu medycznego zapadło skutkiem zarażenia się przy studyach na ospę i znajduje się w niebezpieczeństwie życia.