25 stycznia 1920

Uroda i zdrowie

Lekarze krakowscy przeciw wygłodzeniu Galicyi

Tow. lekarskie krakowskie uchwaliło wnieść do Koła polskiego przedstawienie, w którem między innemi powiedziano: Lekarze, stykając się ciągle z najszerszymi kołami ludności ze stanowiska swego zawodu najlepiej mogą ocenić, jak odpowiednie odżywienie wpływa na rozwój, zdrowie i sprawność fizyczną. Teraz, mając ciągle sposobność stwierdzania zgubnego wpływu, jaki obecny głód wywiera na zdrowie naszej ludności, nie mogą lekarze obojętnie przyglądać się kolosalnemu zwiększeniu się ogólnej śmiertelności, w szczególności śmiertelności z gruźlicy, oraz degenracyi fizycznej, jakiej ulega młode pokolenie, nie otrzymujące pożywienia, potrzebnego dla normalnego rozwoju i wzrostu.

Skazanie przeciwnika szczepienia

Prof. dr Molenar z Konigsteinu, który jako zdecydowany przeciwnik szczepienia kazał wydrukować stosowne karty i rozsyłał ja do żołnierzy na froncie, skazany został za podburzanie żołnierzy do nieposłuszeństwa na 3 dni aresztu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 czerwca 1917

Uroda i zdrowie

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13 maja 1917

Nowy środek lecznicy,

podobno bardzo skuteczny przy zranieniach, wprowadził w użycie lekarz wojskowy dr Kramer. Posłuje się on przy zranieniach gorącem powietrze w połączeniu z kamieniem piekielnym, dzięki czemu uzyskuje znikanie bólu szybkie oczyszczenie rany i rychłe jej zasklepieni. Temperatura powietrza w czasie naparów rany wynosi około 140 stopni C. Próby czynione na licznych ranach dały doskonałe wyniki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1917

Uroda i zdrowie

Tygodnik Illustrowany, 5/11-05-1917