8 czerwca 1923

Uroda i zdrowie

Skazanie przeciwnika szczepienia

Prof. dr Molenar z Konigsteinu, który jako zdecydowany przeciwnik szczepienia kazał wydrukować stosowne karty i rozsyłał ja do żołnierzy na froncie, skazany został za podburzanie żołnierzy do nieposłuszeństwa na 3 dni aresztu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 czerwca 1917

Nowy środek lecznicy,

podobno bardzo skuteczny przy zranieniach, wprowadził w użycie lekarz wojskowy dr Kramer. Posłuje się on przy zranieniach gorącem powietrze w połączeniu z kamieniem piekielnym, dzięki czemu uzyskuje znikanie bólu szybkie oczyszczenie rany i rychłe jej zasklepieni. Temperatura powietrza w czasie naparów rany wynosi około 140 stopni C. Próby czynione na licznych ranach dały doskonałe wyniki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1917

Uroda i zdrowie

Tygodnik Illustrowany, 5/11-05-1917

Uroda i zdrowie

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13 maja 1917

Zdrowie

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22 kwietnia 1917