9 czerwca 1923

Uroda i zdrowie

Zarazek tyfusu plamistego

            Jak donoszą z Zofii, oczekują tam przybycia lekarza amerykańskiego dr. Harry Plotza, któremu — jak twierdzi — udało się podobno odkryć zarazek tyfusu plamistego.

            Młody lekarz, przebywając stale w Nowym Jorku, od dłuższego już czasu zajmował się badaniem tej tak licznie wśród przybyszów srożącej się i groźnej choroby.

            Z chwilą, gdy w Serbii wybuchła epidemia tyfusu plamistego,

Tryumfy nowoczesnej medycyny.

 

W organizmie człowieka odbywają się walki, których zaciętość i okrutność przeraziłaby nas niemało, gdybyśmy przypatrzeć się temu mogli. Jest to walka mirkobów, które toczą tu z sobą wojnę na śmierć lub życie, a do walki nisza armia licząca się już na ... miliardy. Głównym terenem walk są kiszki i tutaj to hoduje człowiek w sobie tę miliardową armię mikrobów, która w języku naukowym medycznym zwie się: florą przewodu pokarmowego i kiszek. Wśród tej miliardowej armii są nasi przyjaciele i wrogowie, a jedni i drudzy zarówno są liczni, jednako potężni.

Kosmetyka w dawnych czasach (O kobietach dla kobiet.)

W naturze kobiecej leży zupełnie zrozumiały fizyologicznie usprawiedliwiony instynkt podobania się. A czyni mu ona zadość nie tylko, że się tak wyrazimy, zewnętrznem podnoszeniem swej urody przez strój, ale i przez uwydatnianie wdzięków sztucznym sposobem.

Kosmetyka odgrywała zawsze w życiu kobiety ważną rolę. Dzisiejsze nawet wojenne czasy nie ograniczyły tych wybryków mody, chyba że ograniczyły tylko środki, jakiemi kosmetyka rozporządza, niczem są jednakże orgie kosmetyczne naszych czasów w porównaniu z dawno zamierzchłymi wiekami..

Już w zapiskach starożytnej literatury znaleść można krótkie wzmianki, że

Uroda i zdrowie

Kurjer Poznański, 5 listopada 1916