21 sierpnia 1919

Dyplomacja, wojna

Dalekowidze na wieży Eiffla. [satyra]

Sazonow. - Burcew! Skieruj swojo lornetkę w Karpaty. Ja tam przed chwilą dojrzałem przez lunetę kilku Rosjan. Będziemy mogli stworzyć mniejszość rosyjski w Przykarpackiej Rusi.

Burcew. - Ależ, panie ministrze, ja tank widzę większość ,rosyjską. Doskonale widzę! Właśnie teraz siedzą i piszą odezwę do Rady Pięciu o przyłączenie ich do od wiecznej macierzy — Rosji.

Mucha, 15-08-1919

Gruzini chcą nawiązać stosunki z Polską.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Od pani dni bawi w Warszawie reprezentant Gruzinów kaukaskich. W rozmowie z współpracownikiem rosyjskiego dziennika ,,Riecz" reprezentant Gruzyi mocno podkreślił, że jego ojczyzna jest wrogo usposobiona wobec dawnej Rosyi i te będzie bronić bezwzględnie swej niepodległości zarówno Przeciw bolszewikom, Jak Denikinowi natomiast pragnie jak najlepszego stosunku z Polską.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-08-1919

67 zbrodniarzy światowych ma być wydanych koalicyi.

Nasz korespondent wiedeński (C) telefonuje:

Agencya Havasa donosi z Bazylei, że Naczelna Rada koalicyi ułożyła listę 67 winowajców wielkiej wielkiej wojny, których państwa centralne mają wydać koalicyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-08-1919

Wyjaśniona zagadka. [satyra]

Kościuszko. — Patrz, Waszyngtonie, co się dzieje. Twój następca, Wilson, wymienia mojej, tylko co powstałej z grobu, Ojczyźnie niezasłużony policzek.

Waszyngton. — Tak, Kościuszko... Szczerze bole nad tem. Jabym tego nie zrobił. Ale on musi sobie kaptować waszym kosztem głosy bankierów Żydowskich do przyszłych wyborów na prezydenta.

Mucha, 08-08-1919

Armia polska prze ku granicom Rosyi etnograficznej.

Pobity nieprzyjaciel cofa się w popłochu.

Warszawa. (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 10 b. m.: Front litewsko-białoruski: Pobity w ostatnich walkach nieprzyjaciel cela się na Robrujsk i Szack, południowa zaś grupa nieprzyjaciela stara sie przebić na Słuck.