22 sierpnia 1918

Dyplomacja, wojna

Jak zmuszono Niemców do odwrotu z pod Amiens.

Ageneya Havav ogłosiła obszerne sprawozdanie o bitwie stoczonej w obszarze Sommy. „N. Zurich. Ztg." przytacza z tego sprawozdania odpis odwrotu wojsk niemieckich z najbliższych okolic Amiens, spowodowanego naporem wojsk francusko-amerykańskich. Szczególnie interesująco przedstawia się moment zaskoczenia armii niemieckiej przez Anglików:

Wylądowanie wojsk francuskich w Syberji.

Londyn, 17. VIII. (WTB.) „Times” dowiaduje się z Tokio pod datą 12.: Wojska francuskie przybyły do Nikolska na północ od Władywostoku.

 

Kurjer Poznański, 20-08-1918

Starcie floty rosyjskiej z okrętami angielskimi.

Petersburg. (BK.) Dzienniki donoszą o sukcesie oddziału floty rosyjskiej, odniesionym nad oddziałem okrętów angielskich u ujścia Wagi, w oddaleniu 200 wiorst od Archangielska.

 

Rosyanie zabrali jeden z pięciu dobrze uzbrojonych jasnych okrętów angielskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-08-1918

Zajęcie Jerozolimy przez Anglików [fotografia].

Wejście do grobu świętego w Jerozolimie, strzeżone przez sprzymierzone wojska koalicyjne. Grób św. znajduje się poraz pierwszy, od 7 wieków w ręku chrześcijan.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-08-1918

Bitwa na linii Lassigny – Vailly.

Londyn. (BK) Reuter dowiaduje się, że Niemcy z powodu nacisku francuskiego w dolinie Oisy opróżnili rowy na zachód od Vailly.

 

Francuzom udało się dotrzeć do grzbietu gór Lassigny.