18 stycznia 1918

Dyplomacja, wojna

Obrady pokojowe w Brześciu-Litewskim [fotografie]

Przyjęcie delegacji rosyjskiej przez generała Hoffmana na dworcu kolejowym w Brześciu Litewskim. Na czele przewodniczący delegacji rosyjskiej Joffe i sekretarz Karachan.

Niemiecki komunikat urzędowy.

Urzędowo. Wielka Kwatera Główna. —Dnia 14 stycznia 1918 r.

Zachodni teren walk.

Grupa wojsk następcy tronu bawarskiego ks. Ruprechta.

Działalność ogniowa była w ciągu dnia po większej części ograniczona do ognia przeszkodowego. W niektórych odcinkach a zwłaszcza po obu stronach Lens wzmogła się pod wieczór.

Przybycie ekspedycyi pokojowej Forda do Hagi.

Rotterdam. (Tel. wł.) W dniu dzisiejszym przybyła do Hagi ekspedycya pokojowa Forda, składająca się z 88 mężczyzn i 60 kobiet.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-01-1918

PRZEGLĄD NAJMŁODSZYCH

Na murach miasta pojawiły się wczoraj afisze, wzywające do przeglądu najmłodszych, bo zaledwie 17 letnich pospolitaków, urodzonych w r. 1900. Komisya przeglądowa urzędować będzie od 14 do 24 b. m. w lokalu poborowym przy ul. Podzamcze l. 30.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1918