26 kwietnia 1919

Dyplomacja, wojna

Ile ludzi ginie na wojnie?

Według tymczasowych i pobieżnych na razie, niemniej, jednak względnie dokładnych obliczeń, ofiarą ostatniej wojny światowej padło około 8 miljonów ludzi. Jest to potworna wprost cyfra, jeżeli się weźmie pod uwagę, że liczba zabitych w wojnach XVIII wieku wynosi niespełna 10 miljonów ludzi. W ciągu wszystkich wojen, licząc od narodzenia Chrystusa, padło 1250 milionów trupów: Na zasadzie tych cyfr poczynił pewien uczony szereg ciekawych obliczeń. Krew tych wszystkich ofiar zabitych w potyczkach, bitwach oraz przy spustoszeniu miast i wsi, zebrana razem z brudem dałaby się pomieścić w 1850 miljonach wiader.

Francja.

W tych dniach konferencja pokojowa ma zakończyć swe prace i zakomunikować warunki pokoju Niemcom. Wobec tego, iż Niemcy odgrażają, że nie podpiszą uciążliwych dla nich warunków Rada pięciu ministrów spraw zagranicznych poruczyła biegłym wojsko, wyra pod przewodnictwem Focha ułożenie raportu na wypadek, gdyby Niemcy nie podpisały warunków pokojowych. Raport ma ustalić sposoby, jakich koalicja ma użyć, by Niemcy zmusić do podpisu. Mianowicie przewidziane będzie zajęcie dalszych ziem niemieckich, blokada portów i zatrzymanie dostawy żywności dla Niemiec.

Pierwsza dywizja Hallera w Chełmie.

CHEŁM. 24.4. (PAT.) Z powodu wzięcia Wilna pierwsza dywizja wojsk gen. Hallera urządziła mszę polową na górce obok dawnego rosyjskiego soboru. Ołtarz przybrano. Nabożeństwo odprawił kapelan pierwszej dywizji, który wygłosił też podniosłe kazanie. Orkiestra wojskowa odegrała w czasie mszy kilka pieśni narodowych a po mszy „Boże coś Polskę." Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada wojsk przed dowódzcą pierwszej dywizji generałem Bernardem,

 

Ziemia Lubelska, 24-04-1919

Z frontów.

WARSZAWA, 24.4 (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 23 b. m.:

Front galicyjski: Na całym froncie spokój.

Front wołyński: Starć bojowych nie było.

Front litewsko-białoruski: Oddziały nasze zajęły Olkieniki, pozatem spokój.

W zastępstwie szefa sztabu generalnego Haller, pułkownik.

 

Ziemia Lubelska, 24-04-1919

Na Krymie.

PARYŻ. 24.4. (P.A.T.) (Havas) „Journal de Debats" ogłasza depeszę z Salonik, stwierdzającą, że nie tylko Sewastopol nie jest zajęty przez wojska bolszewickie, lecz nawet zdaje się, te czynności wojenne na południowym Krymie w tej chwili są wstrzymane, a to pod wpływem silnego wpływu, jaką wywiera działalność koalicyjnej artylerii.

 

Ziemia Lubelska, 24-04-1919