28 września 1920

Dyplomacja, wojna

Lugdun (PAT). Według depeszy z Teberanu, Persowie zajęli Reszt, odrzucając bolszewików w kierunku na Enzeli.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Lwów, 26. września. W czwartek 23. b. m. wojska nasze brawurowym wypadem konnicy zajęły miasto Płoskirów.

 

Dziennik Śląski, 28-09-1920

Pociąg pancerny „Paderewski", który brał udział w walkach o Mińsk Mazowiecki.

Londyn, (PAT). (8K) ,,Daily Chronicie" donosi, że rumuński minister spraw zagranicznych z okazyi swoich odwiedzin w Londynie spotka się z końcem września z bułgarskim prezydentem ministrów Stambulińskim, aby z nim omówić możliwość utworzenia związku bałkańskiego. Dzienniki donoszą, że Lloyd George spodziewa się, te przy pomocy rumuńskiego prezydenta ministrów doprowadzi do porozumienia miedzy Atenami a Sofią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1920

Rotterdam, 5 września. „Morninpost" donosi z Warszawy: Klęska czerwonej armii równa się katastrofie. Polacy zajęli ponownie Kowal i posuwają się w kierunku Mińska. Na północnym ‚roncie o d działy polskie zajęły ponownie Grodno. Na froncie lwowskim stracili bolszewicy w ostatnim tygodniu przeszło 22 tysiące jeńców i 45 dział.

 

Dziennik Śląski, 07-09-1920