7 kwietnia 1920

Dyplomacja, wojna

Rjeka proklamowana niepodległem państwem.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 6 kwietnia. Z Trestu donoszą, że d'Annunzio zwołał w dniu 31 marca Radę narodową w Rjece i proklamował niezależność tego miast. Rząd włoski został oficyalnie powiadomiony o tem, iż Rjeka ukonstytuowała się jako wolne i niezależne państwo.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1920

W przededniu zgody, czyli rewizja traktatu wersalskiego [satyra]

Lloyd George (do Eberta i Lenina). - No, dobrze, moi kochani przyjaciele! Bierzcie sobie, co chcecie i ile chcecie. Ja mogę na tę chwilę zamknąć oczy.

Mucha, 12-03-1920

NOWE FRANCUSKIE DZIAŁO DALEKONOŚNE.

Paryż, (Pat). „Petit Parisien” donosi, iż rzeczoznawcy francuscy, angielscy i belgijscy w dziedzinie artylerii przeprowadzają obecnie próby z nową armatą wynalezioną przez inżyniera francuskiego de la Marie. Działo to, noszące nazwę „Turbocanon” oparte jest na zasadzie stopniowego naprężania się gazów. Początkowa szybkość pocisków wynosi 1300 mtr. na sekundę. Działo niesie na odległość 180 do 240 km.

 

Kurjer Poznański, 01-04-1920

Wagony dyplomatyczne w pociągu koalicyjnym Warszawa—Paryż [satyra].

Panowie „dyplomaci". - Bez ruchu mogą być u nas w Paryżu tymczasowo tylko palta na futrze, bo idzie wiosna. Na wszystkich innych zakupach w Polsce, oprócz zysku na frankach, zarobimy zato conajmniej 1500%.

Mucha, 12-03-1920

Jak wygląda „Gruba Berta”.

Hipotetyczny wizerunek „Grubej Berta”, bo prawdziwego nie zim koalicya, podaje jedno z pism francuskich. Są to działa, które w początku wojny pomagały zdobywać jedną twierdzę po drugiej w Belgii i Francyi, n później ostrzeliwały z wielkiej odległości Calais i Paryż. Na wstędze idącej pośród ilustracyi podano drogę pocisku z Crecy do Paryża, wynoszącą 128 kim. w linii prostej. Stosunkowo jednak Paryż nie wiole ucierpiał od „Grubych Bert", miały ono na celu raczej przerażać, niż naprawdę; szkodzić nieprzyjacielowi.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1920