15 października 1919

Dyplomacja, wojna

Austrya ratyfikowała traktat pokojowy.

Wiedeń. (PAT.). Wied. K kor. donosi z Paryża pod datą 11 b. m. Na dzisiejszem posiedzeniu uchwalił senat ratylikacya traktatu pokojowego wersalskiego 217 głosami, przy jednym wstrzymaniu się od glosowania. Przeciw traktatowi nikt nie głosował.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1919

Wręczenie traktatu pokojowego Bułgaryi.

W tych dniach, jak donieśliśmy, wręczono Bułgaryi traktat pokojowy, którego ciężkie warunki wywarły w całem państwie ogromne przygnębienie.

Zamieszczone podobizny przedstawiają, głównych bohaterów dramatu, jaki przeżywa obecnie Bułgarya. Obecny władca Bułgaryi Borys III., który objął spadek po skompromitowanym królu Ferdynandzie, wobec niezmiernie ciężkich warunków traktatu pokojowego musi walczyć z ogromnemi trudnościami, a spadkobierca następstw sojuszu bułgarsko-niemieckiego premier gen. Todorew musiał podać się wraz z całym gabinetem do dymisyj. Na pierwszy plan życia politycznego Bułgaryi wysunęła się teraz osoba Dra Malinowa, który jako zwolennik polityki koalicyjnej musiał ustąpić ze stanowiska prez. gabinetu i był narażony na prześladowania ze strony bułgarskich germanofilów.

Niemieckie wojska chcą pozostać nad Bałtyckiem.

Otwarty bunt przeciw koalicyi.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 8 października. (C) Z Berlina donoszą, że tamtejsza „Neue Beliner Mittagszeitung” podaje w telegramie z Królewca wiadomość, że wojska niemieckie w prowincyach bałtyckich postanowiły tam pozostać, jak donoszą o tem z Mitawy.

Taksamo dywizya Sermonda postanowiła pozostać w Kurylandyi. Zgromadzenie oficerów odbyte w Libawie oświadczyło się za tem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1919

Co robi niemiec? [satyra]

(Podpatrzone przez dziurkę od klucza).

Pietruszewiczowi daje na nas nóż, Trockiemu gotówkę: lecz polaków krusz! Kramarzowi nahaj, tem polaków wal; moskalowi łapę; zrobim lachom bal! Gdzie się tylko zwrócić, spojrzeć tu czy tam, wszędzie wróg odwieczny chce grób kopać nam.

Mucha, 03-10-1919

Podział szat po nieboszce Austryi.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 8 października. (c) Po podpisaniu traktatu w St. Gerrnain sprawa likwidacyi spadku po Austro-grzech przybrała nowy obrót — Wskutek tego reprezentanci państw sukcesyjnych musieli się zastanowić nad sposobem dobrej likiwidacyi. Jak wiadomo traktat pokojowy postanawia, że własność Austro Wągier przechodzi że państwa sukcesyjne, o ile leży na ich terytoryach. Temsamem przestała istnieć mapa likwidacyjna.