17 września 1921

Dyplomacja, wojna

Stan wojenny na pograniczu Rumunji.

Nauem, 14. IX. (Pat. Rad.) Rżąd sowjetów ogłosił stan wojenny na ograniczu Rumunji.

 

Kurjer Poznański, 16-09-1921

Olbrzymie ofiary pod Angorą.

Poldhu, 14. IX. (Pat.Rad.) W ostatnich walkach około Angory Grecy stracili 18.00 ludzi. Turcy 12.000. Grecy zmuszeni zostali do wycofania się na zachód.

 

Kurjer Poznański, 16-09-1921

Walki turecko-greckie ustały.

Londyn. (PAT) Biuro Reutera donosi: Ze Smyrny komunikują, że walki między Turkami a Grekami ustały z powodu wyczerpania wojsk.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1921

Spisek przeciwsowiecki w bałtyckiej flocie

Aresztowano 400 oficerów.

Kopenhaga. (PAT) Biuro Wolfa. Berlińskie „Tidende” donoszą z Helskigforsu, że w rosyjskiej flocie bałtyckiej odkryto nowy spisek. Miano aresztować 400 oficerów. Również odkryto spisek oficerski w Kijowie, gdzie aresztowano 180 osób. - W Moskwie aresztowano 180 osób, któ©e pozostały w związku z rozwiązanym niedawno wszechrosyjskim komitetem ratunkowym.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1921