23 czerwca 1918

Dyplomacja, wojna

Komunikat austryacki.

Wiedeń. (BK.) Urzędowo ogłaszają 20 czerwca:

Bitwa w prowincyi. Wenecyi trwa dalej. Nieprzyjaciel na upadek większej części frontu nad Pławą odpowiedział gwałtownymi, z wytrwałą zaciętością wykonanymi kontratakami. O nowe stanowiska nad kanałem Fosata nad koleją Odorze-Treviso i na Montano toczyła się zacięta walka Na terenie Montello walka niekiedy była tak ze jadła, jak wszelkie bitwy na Krasie. Włosi pchali gdzieniegdzie swoje kolumny szturmowe po sześć razy do ataku. Wielkie straty zmuszały nieprzyjaciela do bezładnego szafowania swojemi rezerwami, które dywizyami i pułkami rzucał do boju.

Komunikat niemiecki

Berlin. (BK.) Urzędowo ogłaszają:

ZACHODNI TEREN WOJNY.

Grupa wojska następcy tronu bawarskiego ks. Ruprechta: Artylerya nieprzyjacielska rozwijała ożywioną działalność w niektórych odcinkach po obu stronach Lys i między Arras a Albert. Po gwałtownym ogniu zaatakował nieprzyjaciel koto północy na południowy zachód od Albert. Odparto go, przyczem pozostawił jeńców w naszych rękach. 

Nowa bitwa na Zachodzie?

ZURYCH, 20,6 (tel. wł.). Dzienniki tutejsze donoszą, że niemieckie przednie straże dotarły na przestrzeni 8-iu kilometrów ku Compiegne. 

Napór niemiecki pomiędzy Aisną a Marną może doprowadzić do nowej wielkiej bitwy, której pragnie za wszelką cenę koalicja, aby się oswobodzić od grożącego otoczenia jej armji. 

Zniszczone miasta na Zachodzie

Skutkiem ostatnich walk na froncie zachodnim zniszczono wiele bezcennych zabytków. Rycina nasza przestawia bazylikę w Albert nad Sommą, zniszczoną ogniem artylerii.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-06-1918

Lot na Paryż

PARYŻ, 17.6. Doniesienie Aj. Havasa. Kilka grup nieprzyjacielskich lotników wzniosło się wczoraj wieczorem ponad naszymi liniami w kierunku na Paryż. Sygnały alarmowe dano o godz. 11 m. 40. Nasze środki obrony rozpoczęły niezwłocznie działalność, a nasze baterie ostrzeliwały mocno zameldowane samoloty nieprzyjacielskie. Kilka bomb nieprzyjacielskich spowodowało kilka ofiar w ludziach oraz szkody materialne. Zakończenie alarmu miało miejsce o godz. 12 m. 45. (WAT)