18 października 1918

Dyplomacja, wojna

Francuzi wyszczuwają Niemców psami.

Biuro Wolffa podaje w komunikacie o opróżnieniu Chemis des Dames, że Francuzi używają do wyszukiwania ukrytych niemieckich gniazd karabinów maszynowych sfor psich, które biegnąc przed oddziałami szczekaniem zwracają uwagę taksiarzy francuskich na obecność nieprzyjaciół.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-10-1918

Mapa poglądowa wielkiego ataku francusko-amerykańskiego na Zachodzie.

Potężne natarcia wojsk koalicyjnych następują po sobie z błyskawiczną szybkością, a charakterystycznem jest dla nich, że miejsce ataku nieustannie przy nich się zmienia. Od Belgii aż do Mozeli niema już prawie wzdłuż całego frontu ani jednego odcinku. Na południe od Dxmuiden atakują Anglicy i Belgowie, na linii Donai - Cambrai - St. Quintin trwa bodaj najsilniejszy napór Anglików, w Szampanii szturmują nieustannie Francuzi a w Argonach i na wschód od nich aż do Mozy operują wojska amerykańskie.

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 06-10-1918

Dwumilionowa armia amerykańska w drodze do Europy.

Szef amerykańskiego sztabu generalnego generał March donosi, że armia amerykańska we Francyi wynosi dotąd 1,960.000 ludzi. Dalsze dwa miliony są gotowe do drogi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-10-1918

Komunikat niemiecki.

Grupa wojsk bawarskiego następcy tronu ks. Ruprechta: We Flandryi nieprzyjaciel podjął na nowo swe ataki na szerokim froncie między Zarren a Lys. Udało mu się posunąć naprzód poza nasze pośrednie stanowisko. Kolo południa walka ustała na linii Certemark — okolica na wschód od Roeselaere (które po ciężkiej walce pozostało w rękach nieprzyjaciela) — okolica na południowy zachód od Issghem — okolica na północny wschód od Menin-Menie i Wervick utrzymano przeciw silnym atakom nieprzyjaciela. Próby nieprzyjaciela przeprawienia się przez rzekę Lys koło Komen zostały udaremnione. W czasie ponownych ataków, które nastąpiły po południu, utraciliśmy Handzaeme i Kortemark.

Komunikat francuski,

Francuskie sprawozdanie popołudniowe z 11. W ciągu nocy Francuzi pozostali wszedzie w kontakcie z wrogiem, którego odwrót trwał w rozmaitych punktach frontu. Na północ od rzeki Aisne zajęli i przekroczyli Francuzi Chivi-Moulins. Wojska włoskie dotarty na południe od Courtecon do Chemin des Dames, który Francuzi trzymają aż do wzgórza pod Cerny au Laormais. W Szampanji usadowili się Francuzi w kilku punktach na północnym brzegu rzeki Suippes między St. Etienne i Bomt sur Suippes oraz pod Warmerivitte, Vaudetre i St. Masmes. Dalej na wschód zajęta piechota francuska Mont St. Martin, Corbon i Brieres.