6 grudnia 1923

Dyplomacja, wojna

Pożyczka amerykańska dla Niemiec.

Nowy York, 17. 12. PAT. Według "Horalda" grupa bankierów amerykańskich po odbyciu narad z Hardingiem i Hughesem, przyjęła plan pożyczki dla Niemiec, wysokości półtora miliarda dolarów.

 

Nasz Kurjer, 18-12-1922

Konferencja w Lozannie.

Lozanna, 17. 12. PAT. Przedstawiciele państw sprzymierzonych wypracowali preliminarja pokojowe, które obejmują sprawę granic, cieśnin, oraz kwestje ekonomiczne i finansowe. Ostatnie trudności, dotyczące atrybucji międzynarodowej komisji ochrony cieśnin zostały uregulowane.

 

Nasz Kurjer, 18-12-1922

Generał Sikorski,

zaproszony na manewry wojsk francuskich i angielskich.

Na skutek zaproszeń, wystosowanych przez sztab francuski i sztab angielski, wyjeżdża gen. Władysław Sikorski, szef sztabu generalnego armii polskiej ne Zachód, aby wziąć udział w jesiennych manewrach wojsk francuskich. a później wojsk brytyjskich. Zaproszenia te świadczą najlepiej o tern, iż armia nasza, licząca dziś 30 dywizyi żołnierze, zyskała sobie szacunek i poważanie nietylko wśród towarzyszów broni sprzymierzonej armii francuskiej, ale także i w kierowniczych sferach armii W. Brytanii. Jest to w wielkiej mierze zasługą tegoż właśnie szefa sitaku, który zaskarbił sobie wzięcie u francuskich kolegów z gen. Weygandem na czele, na polach bitwy w pamiętnym r. 1920, a później uznanie i podziw swoją pracą nad organizacyą armii polskiej w okresie powojennym.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-09-1922

Wojska amerykańskie w Nadrenii.

Lodyn (Telef. wł.). "Temps" donosi z Now. Yorku, że sekretaryat w Waszyngtonie ogłasza, że wojska amerykańskie pozostaną dalej w Nadrenii.

 

Wiadomości Krakowskie, 02-12-19222

Ameryka wobec Ligi Narodów.

Genewa, 1.7. (Tel. wł.) Amerykański sentor Knot wyjechał do Europy celem zaznajomienia się z pracami Ligi Narodów.

 

W kołach Ligi uważają to jako zapowiedź zbliżenia się Stanów Zjednoczonych do Ligi Narodów.

 

Kurjer Poznański, 04-07-1922