20 marca 1918

Dyplomacja, wojna

Panika w Calais i Dunkierce

W Calais i Dunkierce zapanowała ostatniemi dniami straszna panika, spowodowana niepewnością położenia po najnowszych operacyach niemieckiej floty napowietrznej. Operacye te udowodniły bowiem, że Anglia i Francya nie zdołają wogóle przeciwdziałać operacyom tym, przez to miasta powyżej wspomniane nigdy nie mogą czuć się w zupełnej pewności.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Neapol odcięty od świata

Do ,,Tribuny” rzymskiej donoszą, że miasto Neapol odciętem zostało obecnie od świata przez to, iż wskutek ostatniego ataku statków napowietrznych połączenie kolejowe zostało silnie uszkodzone. Wobec tego stosunki gospodarcze w mieście samem oraz jego okolicy, przedstawiają się bardzo niekorzystnie.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Komunikaty francuskie.

Francuskie sprawozdanie popołudniowe z 15. III. Wczoraj po południu odpędzili francuzi na zachód od góry Cornillet nieprzyjaciela z rzeki rowów, które trzymał od 1. marca. Francuzi ujeli 42 jeńców i zabrali 2 karabiny maszynowe i miotacz min. W tym samym czasie wtargnał oddział do rowów niemieckich przy Górze Białej i zabrał jeńców. Na pad niemiecki na francuską grupę bojowa pod Mainde Massige nie miał żadnego powodzenia. Poza tem nic nowego.

Komunikaty włoskie.

Włoskie sprawozdanie z 15. III. Na całym froncie średnia działalność bojowa.

Włoskie sprawozdanie z 16.III. Ogień działowy. Na północ-wschód od Castiglione odpędzono patrole nieprzyjacielskie. Na płaskowzgórzu pod Asiago ostrzeliwaliśmy ruchy wojsk nieprzyjacielskich poza frontem.

Walki w Palestynie.

Angielskie sprawozdanie z Palestyny: W ciągu 12. marca posunęły wojska nasze znowu nieco pozycje swe na wschód od kolei Jerozolima-Nablus. Na pobrzeżu zaatakowały wojska nasze na froncie 11 mil. posuwając się przeciętnie o 3 mile naprzód, i zajęły miejscowości Rentis, Elluban, Deirballut, Emjekvabo i Elmirz po obu stronach Wadi Abulejja i Wadj Deirballut. Nieprzjaciel stawiał zacięty opór. Nasza służba brała w walkach czynny udział.

 

Kurjer Poznański, 16-03-1918