20 stycznia 1920

Dyplomacja, wojna

Po zaciętych walkach zajęto linię Szwedy-Indryza.

Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 18 bm.:

Front litewsko-białoruski. Na północny wschód od Dźwińska osiągnęły nasze oddziały po zaciętych walkach z nowoprzybyłymi oddziałami bolszewickimi

linię Szwedy, Łarzewo, Folwarek, jezioro Siwe, i Indryza.

Lwów, 18. stycznia. (0) „Gazeta Wieczorna” donosi, że Petlura bawi obecnie ze swoim sztabem w Starej-Puszycy, gdzie formuje nową armią ukraińską.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-01-1920

— Myślałem, te jak się postawię, to nastraszę anglików, a oni nic, tylko cho, mnie na serjo zbombardować do reszty. O, Gott, wołam w ciągu tych pięciu lat po raz nie wiem który, strafe doch endlich England!

Mucha, 26-12-1919

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 11 stycznia. (Z) „Kuryer Polski" zamieszcza dłuższy wywiad z delegatem Łotwy w sprawie porozumienia polsko-łotewskiego. Delegat ten oświadczył: Celem zbliżenia polsko-łotewskiego jest utworzenie jednolitego frontu przeciw bolszewikom I Niemcom. Łotwa chce oprzeć się na Estonii, Litwie, następnie FIndlandyi i Polsce.

Warszawa. Tutejsze koła białoruskie otrzymały wiadomość z Rygi, że kongres państw bałtyckich w Dorpacie uznał niepodległość państwową Białej Rusi. Do uchwały tej przyłączyła się również Finlandya.

 

Dziennik Śląski, 10-01-1920