8 lutego 1923

Zdobycie Instrucia.

Wilno, 23.8 – Tel. Ag. Pet. - Ze źródeł zasługujących na wiarę donoszą, że po bitwie wojska rosyjskie zdobyły Instruć (Insterburg), wielki węzeł kolejowy.

 

Zajęcie Instrucia (Insterburga) rozstrzyga o losie Tylży.

 

Kurjer Poranny, 23-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.