7 grudnia 1922

Walki pod Kielcami.

Ze względu na fantastyczne pogłoski, jakie na temat zajść pod Kielcami krążą po Krakowie, dowiadujemy się ze strony miarodajnej. co następuje:

 

Pod Kielcami w ostatnich dniach odbył się szereg starć między mniejszymi oddziałami naszych wojsk a przeważającą siłą nieprzyjacielską (kawaleryą).

 

W czasie utarczek nadciągnęły znaczne posiłki wojska austryackiego, które umożliwiły mu zajęcie zdecydowanego stanowiską.

 

Po ciężkiej walce odparto nieprzyjaciela na całej linie Kletce obecnie pozostają nadal w naszym ręku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.