18 maja 1922

Komenda IV. Dywizyi piechoty o bohaterskich walkach Legionów Pol.

 

Sekretaryat NKN. nadsyła nam tłómaczenie rozkazu wystosowanego przez komendę IV. dywizyi piechoty do I-szei Brygady Legionu Polskiego.

            Z okazyi wystąpienia 1-szej Brygady Legionu Polskiego ze związku 4 dywizyi piechoty, poczytuję sobie za miły obowiązek wyrazić w imieniu najwyższej służby najzupełniejsze uznanie i podziękę komendantowi Brygady, Panu Pułkownikowi Józefowi Piłsudskiemu za doskonałe i energiczne prowadzenie Brygady,

wszystkim sztabowym i wyższym oficerom za pełne nadzwyczajnej inicyatywy i bardzo zręczne prowadzenie ich grup, oddziałów i pododdziałów, wkońcu zaś wszystkim oficerom i żołnierzom Brygady za ich stale okazywaną wyjątkową waleczność, ich przedsiębiorczość, która się stała przysłowiową, połączoną ze wzorowem wypełnianiem obowiązku i nigdy nie słabnącą wytrzymałością dzięki czemu osiągnięte zostały w łączności z 4 dywizyą piechoty jaknajwiększe sukcesy wojenne.

            Edward Ritter Jemrich von der Bresche.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11 lipca 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.