17 maja 1922

Legioniści polscy w niewoli

 

„Gazeta Wieczorna” z 25 b. m. donosi: Podaje się do wiadomości interesowanych rodzin, że następujący Legioniści polscy, wzięci do niewoli rosyjskiej pod Nadworną, znajdują się obecnie w niewoli, Samarskaja gubernia, miejscowość Dobrino, pow. Bugułmiński: Jan Turkiewicz, podoficer z Zakopanego, Jan Schrantz, syn właściciela dóbr koło Grębowa;

Jan Nieć, rolnik; Franciszek Klatka, uczeń VIII. kl. gimn. z Krosna; Stanisław Płaza, pomocnik kancelaryjny z Radomyśla; Andrzej Gąbin, góral z Cichego obok Zakopanego; Alojzy Wilk, rolnik z Chomranic koło Nowego Sącza; Stanisław Chmielowiec, robotnik z Jadnika koło Kolbuszowej; Majdak Jan z Radowca koło Wadowic; Legierski Andrzej, blacharz z Jabłonkowa na Śląsku; Jan Lasak, kaflarz z Zakopanego; Włodek Feliks, jubiler z Krakowa; Kislinger Natan, piekarz z Bielska i Majewski Jan, nauczyciel ludowy. Pewnych szczegółów o nich udzielać może Biuro N. K. N., Delegacya Lwów, które otrzymało wiadomość od panny Z. S., dzielnej opiekunki i żywicielki tych jeńców w, czasie ich lwowskiej niewoli.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1 sierpnia 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.