25 września 1922

Rozkaz wodza Legionów

 

„Goniec połowy Legionów", jako Dz. rozp. komendy Legionów polskich, ogłasza pod datą 29 listopada rozkaz dzienny marsz. pol. Durskiego, w którym naczelny wódz Legionów zwraca się między innemi temi słowy do Legionistów:

 

 

Tęczę krwawych blasków, bijących w wiekopomną rocznicę od wsławionych pól Wawru, Grochowa i Ostrołęki wzbogaciliście purpurą krwi ofiarnej, użyźniając wielkoprzestnenne rozłogi Ojczyzny od dzikich pól Bessarabii po Polesie Wołynia.

 

Hasła wyzwoleńcze listopadowej insurekcyi po długich dziesiątkach lat odżyły teraz w niezawodnym ciosie Waszych bagnetów, świadcząc dowodnie, jak idące w przyszłość pokolenia nawiązują nić czynu z dawnymi laty.

Naprzód, za przyszłość i ostateczne zwycięstwo.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-12-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.