18 sierpnia 1922

Uznanie dla polskich Legionów.

Wiedeński „Tagblatt” zamieszcza trzy rozkazy dowódców austryackich, wyrażające pochwałę i uznanie dla 1 brygady, dla 2 pułku i dla dywizyonu kawaleryi. Rozkazy te podaliśmy niedawno.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-01-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.