9 sierpnia 1922

Wzrost autorytetu Legionów w Warszawie

 

Zmienione zapatrywania cenzury warszawskiej na N. K. N. Korespondencya „Il. Kuryera Codz.”:

            Warszawie daje się obecnie odczuwać duży wzrost autorytetu Legionów. Ostatnie dwa pogrzeby oficerów Legionów: Karskiego i Mansperla przemieniły się w dużą manifestacyę narodową i poruszyły wszystkie warstwy ludności. Władze niemieckie, które z początku ociągały się z udzieleniem pozwolenia na nie, zostały zaskoczone powagą i rozmiarami tych manifestacyi.

            Od czasu pogrzebów widać pewne dodatnie zmiany w prasie. Cenzura niemiecka

zmieniła swoje stanowisko odnośnie do artykułów i notatek o Legionach i N. K. N. Pisze się więc już teraz jasno i wyraźnie i coraz częściej o Legionach a nie o żołnierzach-Polakach — jak do pisano. „Goniec" n. p. podaje obszerny życiorys komendanta Legionów generał-majora Puchalskiego i jego pierwszy rozkaz. Takie pisma, jak „Kuryer Warszawski” i „Przegląd Poranny”, podają odznaczenia oficerów Legionów Polskich. „Tygodnik Polski” dopiero teraz mógł umieścić dłuższy artykuł informacyjny o działalności N. K N. i jego organizacyi, cenzura dotychczas ten artykuł odrzucała.             Charakterystycznem jest także, że organ Cleinowa „Deutsche Warschauer Ztg.” swoją pierwsza złośliwą notatkę o pogrzebie Karskiego w kilka dni później sprostował. W pierwszej notatce za tytułowanej: „Pogrzeb austryackiego legionisty" wyjaśniano, że Legiony to tylko część Landwery austryackiej, zupełnie unikając słowa polski. W następnem sprostowaniu pisze się już o Legionach Polskich i, wymieniając dokładnie szczegóły pogrzebu, konstatuje, że cała Warszawa oddała hołd zmarłemu oficerowi Legionów Polskich.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 marca 1916 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.