26 czerwca 1922

Droga Piłsudskiego.

W rejonie postoju I. brygady Legionów, jednem z najtrudniejszych a najniebezpieczniejszych zadań, jest budowanie dróg pomiędzy wioskami, aby umożliwić połączenie między etapami a stacyami kolejowemi i siedzibą brygady. Wszystkie oddziały wojsk, zajmujące pewną okolicę, obowiązane są budować szosy. W ten sposób, dzięki wojnie, zyskuje okolica ulepszone środki komunikacyj. Legioniści raźno wzięli się do tej pracy i ostatecznie zbudowali całę sieć szos i dróg dojazdowych.

 

 

Stosownie do przyjętego zwyczaju, poszczególne części dróg otrzymują nazwy najczęściej komendantów oddziałów, zajmujących dany rejon. W tych dniach jednej z najdłuższych świeżo zbudowanych dróg nadano nazwę „drogi Piłsudskiego", a wielki napis, umieszczony na wysoko wzniesionej tablicy, przypomina imię brygadyera Legionów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.