12 listopada 1919

Z niewoli rosyjskiej

Z niewoli rosyjskiej otrzymaliśmy od p. Łatki Stanisława, jedn. kaprala, kartkę nast. treści:

Zygm. Załęcki, Polak i Zolich — absolwenci sem. naucz T. S. L. w Białej, zawiadamiają swych krewnych i znajomych, że przebywają w Moskwie jako nauczyciele. Są zdrowi. Proszą tylko o wiadomość od swych krewnych, którą przesłać można pod moim adresem. Berezowka Zabajkalskaja, Sybir wschodni Dnia 28 stycznia 1917.

Równocześnie otrzymaliśmy kartkę jedn. ochotn. p. Wład . Szymańskiego z doniesieniem, iż przebywa w niewoli rosyjskiej. Adres : Sz. W ł. , jedn. ochotn. korp. jeniec wojenny, Rosya, Sybir, Zabajkalskaja

Obłast, Berezówka, Rota 223, Barak 25.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-03-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.