18 października 1918

Anglia wobec inwazyi niemieckiej?

Na zebraniu ochotników motocyklistów w Londynie lord French wypowiedział znamienne słowa :
„Nie możemy powiedzieć, czy naszą najbliższą niespodzianką nie będzie inwazya do Anglii. Wojna od sierpnia 1914 do ostatnich dni była szeregiem niespodzianek dla wrogów i dla przyjaciół. Wszyscy przeżyliśmy największe niespodzianki.
Znaną wam jest ostatnia, może największa, mianowicie to,

co się dzieje we Włoszech północnych.
Jest rzeczą stanowczo możliwą, że przeżyjemy jeszcze jedną niespodziankę, t. j. inwazyę. Życzę sobie, abyście zrozumieli, że jest ona stanowczo w zakresie możliwości, a stąd wynika dla nas, że musimy się na wszystko przygotować".
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.