26 czerwca 1922

O powrót do Legionów

Uroszony ze strony Leg. zwrócił się wiceprezydent m. Krakowa inż. Rolle do ks. prał Chełmickiego w sprawie powrotu legionistów przydzielonych do armii austryackiej.
Ks. prałat Chełmicki zaznaczając stanowisko Rady regencyjnej, traktującej sprawę wszystkich części Legionu polskiego, jako całość przyszłego wojska polskiego stwierdził jak najkategoryczniej konieczność powrotu legionistów przydzielonych do armii oraz upoważnił

wiceprezydenta inż. Rollego do umieszczenia w dziennikach galicyjskich tego oświadczenia wraz z wezwaniem do legionistów przydzielonych do c. i k, armii, aby wnosili podania o przyjęcie ich z powrotem do Legionów.
W tym też celu Rada regencyjna poczyniła krok w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia podań do końca grudnia b. r.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.