9 grudnia 1919

Przeniesienie rokowań do Berna?

Bazylea. 7.1. „Times" dowiaduje się z Petersburga. że oblega tam pogłoska, jakoby bolszewicy zaproponować mieli Bern, jako miejsce pertraktacji pokojowych. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 08-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.