17 grudnia 1918

Oficerowie armii gen. Muśnickiego w Krakowie

W dniu wczorajszym przejechali przez Kraków znajdujący się w drodze do obozu jeńców wojennych do Niemiec, trzej oficerowie armii generała Muśnickiego, którzy, ufając zastrzeżonej przez zawarty pomiędzy Niemcami a Rosyą traktat rozejmowy możności przekroczenia granicy, zaopatrzyli się w odpowiednie przepustki i udali się do Królestwa w celu odwiedzenia swych krewnych, nie przewidując oczywiście aresztowania ich i odesłania do obozu jeńców.
Oficerom tym pozwolono w towarzystwie oficera pruskiego zwiedzić Kraków.


Oficerami tymi są: Artur Jurkiewicz, lotnik, Zygmunt Twardowski z 3-go pułku strzelców i Feliks Stanisław z 2-go pułku strzelców.
Jak informowali wymienieni oficerowie, taki sam los spotkał i wśród podobnych okoliczności jeszcze 40 żołnierzy Polaków z armii Muśnickiego.
Oficerowie ci prosili o interwencyę polskich czynników politycznych u rządu w celu uwolnienia ich z obozu jeńców, w którym ze względu na legalny całkiem wyjazd do krewnych nie powinni byli się znaleźć.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.