30 czerwca 1922

Francja idzie na pomoc Rosji.

Genewa 28.3. Dzienniki poranne donoszą: Na wspólnem posiedzeniu komisji głównej parlamentu i senatu oświadczył Pichon, iż rząd francuski gotów jest przychylić się do prośby Trockiego udzieleniu pomocy militarnej i wystać francuska misję wojskowa, składajaca się z 500 oficerów. celem organizacji nowej rosyjskiej armii narodowej. (WAT)

 

Nowa Gazeta, 28-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.