16 września 1919

Niemcy przyjmują bez zastrzeżeń wszystkie punkty Wilsona.

(Telegram „Ilustr. Kuryera Codziennego”.)

Berlin, 8 października.

Wypadkiem dnia o szczególnej doniosłości jest enuncyacya, jaką przynosi dzisiejszy urzędowy organ kanclerza Niemiec „Norddeut. Allg. Ztg.”.

Wspomniany organ kanclerza Rzeszy polemizuje z wywodami „Kolnische Ztg.” i stwierdza z całym naciskiem że zarówno rząd niemiecki jak i większość parlamentu przyjmują wszystkie punkty programu Wilsona bez wyjątku i bez zastrzeżeń jako podstawę pokoju.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.