19 sierpnia 1919

Niemiecki komunikat urzędowy.

Berlin, 8.11. Wielka kwatera główna. Urzędowo.

Zachodni teren walk.

Francuzów, którzy na północno-wschód od Oudenarde ponownie przedostali się na wschodni brzeg Skaldy, odrzuciliśmy w kontrataku przez rzekę. Pomiędzy Skaldą a Mozg trwały w dalszym ciągu nasze ruchy ostatniej nocy zupełnie planowo. Przed naszemi nowemi linjami wywiązały się walki straży tylnych, które przybrały większe rozmiary na południe od drogi Valenciennes—Mons, nad Sambrą na północ od Avesnes oraz na wyżynach Mozy na południe-zachód od Sedann. Zakończyło się wszędzie odparciem nieprzyjaciela.

Wróg stał pod wieczór na linji: Na wschód od Bavai, na północ od Avesnes, na północ od La Capelle, na południo-zachód od Hirson, na południe od Signy le Abbaye, pod Pois Terron oraz na wyżynach Mozyr na poludnio-zachód od Sedanu. Na wschód od Mozy walki częściowe na terenie leśnym na zachód od Brandeville.

 

Pierwszy jenerał-kwatermistrz Groener.

 

Lotnicy niemieccy, uzbrojeni w maski przeciwgazowee, przygotowują się do służby wywiadowczej.

 

Nowa Gazeta, 09-11-1918 [Foto.: Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 26-10-1918]

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.