22 lipca 1919

Trydent zajęty przez Włochów.

Z Lugano donoszą do „Voss. Ztg.”: Medyolański „Secolo” donosi o posuwaniu się wojsk włoskich. Wojsko austryackie stawiało jeszcze dnia 1 b. m. pod Mori opór zacięty. Dnia 2 b. m. zajęto bez oporu Rovereto i tego samego jeszcze dnia weszło wojsko włoskie bez przeszkód do Trydentu.

 

Dziennik Śląski, 09-11-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.