15 grudnia 1919

Żądania polskiej delegacyi w Paryżu.

(Telegram Il. Kuryera Codz.)

Genowa, 12 lutego. Pisma szwajcarskie donoszą: Dmowski, zażądał imieniem Polskiej Delegacyi od najwyższej Rady wojennej w Paryżu, ażeby przy wznawianiu zawieszenia broni z Niemcami koalicya stanowczo nakazała Niemcom zaprzestania operacyi wojennych przeciwko Polakom w b. zaborze pruskim. Dalej Niemcy mają być zmuszeni do oddania Polakom drogi kolejowej z Gdańska do Warszawy na transporty żywności, broni, amunicyi i wojska gen. Hallera.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.