5 grudnia 1919

Echa sprawy polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu [mapa]

Mapka granic Polski, przedłożona przez naszych delegatów kongresowi pokojowemu w Paryżu.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 22-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.