5 grudnia 1919

Gdańsk przyznano państwu polskiemu.

Według paryskiego dziennika ,,Journal” Komisja polska zajęła się sprawą przyznanie Polsce wyjścia na morze Bałtyckie. Jako jedyny sposób radykalnego załatwienia tej kwestii uznano przyznanie Gdańska państwu polskiemu.

 

Ziemia Lubelska, 11-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.