5 grudnia 1919

Szkody wojenne Rumunii.

Independance Roumaine" donosi, że suma szkód wojennych w Rumunii została obliczona w raporcie p. Angelesco, przewodniczącego komisyi, powołanej do dostarczenia Kongresowi pokojowemu dat w tej sprawie, na 32 miliardów 500 milionów franków. Z tego przypada na szkody, zrządzone przez Niemców, Austryakow, Węgrów, Bułgarów i Turków 28 i pół miliarda, a 4 miliardy na szkody, spowodowane przez żołnierzy rosyjskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.