17 lutego 1920

Przedstawiciele „małych” narodów zagrozili wystąpieniem z Ligi Narodów

z powodu przepisu o mniejszościach narodowych.

(Telegram „Ilustr. Kur. Codz.”).

Wiedeń, 5 czerwca. (C). „Chicago Tribunes donosi, iż przedstawiciele Polski, Czech, południowej Słowiańszczyzny, Rumunii i Grecyi zagrozili wystąpieniem z Ligi Narodowej z powodu umieszczenia w traktacie pokojowym przepisu o tak zwanej „Ochronie praw mniejszości narodowych".

 

Przepis powyższy uznano za naruszenie suwerenności państwowej, a równocześnie zażądano ewentualnego wprowadzenia tego przepisu także do konstytucyj Ameryki, Anglii, Francyj, Włoch i Japonii, domagając się zapewnienia równych praw murzynom w Ameryce, Chczykom w Japonii, a Irlandczykom w Anglii.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.