17 lutego 1920

Trembowla, Chorostków, Husiatyn i Zbaraż w rękach polskich.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 10 czerwca (Z) „Gazeta Warszawska” otrzymała ze wschodniej Galicyi wiadomość, że Trembowia, Chorostków, Zbaraż i Husiatyn znajdują się już w rękach polskich.

 

To samo pismo donosi, że mnóstwo osób z inteligencyi wyznania grecko katolickiego oraz włościan w Galicyi wschodniej przechodzi na katolicyzm. Ludność ruska na ogół jest zadowolona z powrotu rządów polskich.

 

Pogłoski o przekroczeniu granicy galicyjskiej przez bolszewików koło Tarnopola są nieprawdziwe.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.