19 lutego 1920

Konferencya pokojowa rozpoczyna ostateczne obrady

nad granicami Polski.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 10 września. „Gazeta Warszawska” donosi pod datą 4 bm z Paryża, że prawdopodobnie w najbliższych dniach wejdzie na porządek dzienny obrad konferencyi pokojowej sprawa granic Polski, nie tylko wschodnich, ale i północnych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.